Gå til hovedindhold

Sverige | Handbok

Sammanfattning och dokument för nedladdning.

 • Læs op

Indhold

  Här finner du riktlinjer innehållande grundläggande principer i förflyttningsteknik, kommunikation och rekommendationer i arbetsmiljön, såväl som en verktygslåda med algoritmer och riskbedömningsverktyg samt undervisningsmoduler, se sammanfattning nedan.

  Download. Klicka på ”download” i listen till höger för att ladda ned dokumenten ”Handbok och riktlinjer säker förflyttningsteknik” samt bilaga med algoritmer och riskbedömningsverktyg.

  Observera att bilagan är i docx-format för möjlighet att anpassa innehållet till din verksamhet. Allt material är gratis och fritt att sprida.

   

  Resumé

  1.0 Riktlinjer - Dessa riktlinjer utgör rekommendationer för personal inom vård och omsorg i syfte att minska risken för överbelastningsskador i samband med förflyttningar genom att tillämpa metoder som funnits framgångsrika inom området. Den som behöver hjälp och stöd i sin förflyttning kallas nedan ”individen” eller ”personen” oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende.

  2.0 Verktygslåda - En verktygslåda gör det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal och vårdare att ta beslut.

  3.0 Undervisningsmoduler - Undervisningsmodulerna använder införlivade digitala verktyg samt traditionella klassrumsaktiviteter med fysisk närvaro på ett planerat och pedagogiskt värdefullt sätt. Undervisningsmodulen som presenteras baseras på intervjuer med partnerländerna i projektet för säkra förflyttningstekniker. Undervisningsmodulen består av delad kunskap och erfarenheter från undervisning i förflyttningskunskap och inspiration från den norske fysioterapeuten Per Halvor Lunde (Lunde, 2010).

   

   

   

   

  bundgrafik sst