-

Formål og nytteværdi

At kunne aflægge virtuelle besøg hos borgere. Opringning via tablet foretages af medarbejder ved centralt e-Team. Herved reduceres antallet af fysiske besøg, når fysisk tilstedeværelse ikke er nødvendig.

Det kan f.eks. være ved hjælp til:

  • at tage medicin
  • at huske toiletbesøg
  • at huske væskeindtag
  • før og efter bad

Virtuelle besøg kan også være aktuelt i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren gradvist skal varetage hverdagsfunktioner mere og mere selvstændigt.

Virtuelle besøg giver borgeren en øget grad af frihed og fleksibilitet. Borgeren skal ikke vente på en medarbejder, der kommer i hjemmet, men ringes op hvor som helst på et aftalt tidspunkt. Borgeren kan herefter fortsætte sine daglige gøremål og sit hverdagsliv.

Aarhus Kommunes konsulenter hjælper med introduktion til og betjeningen af tablet. 

 

Teknologi

Personalet ringer borgeren op på en tablet stillet til rådighed af Aarhus Kommune.

 

Målgruppe

Målgruppen er borgere i hjemmeplejen, hvor fysiske besøg helt eller delvis kan erstattes med skærmbesøg. Alle nye borgere i hjemmeplejen skal tilbydes virtuelle besøg som primær løsning, når de visiteres til hjemmepleje.