Gå til hovedindhold

Tryghed i eget hjem

Her finder du materialer til frit brug, når du skal arbejde med at skabe tryghed i eget hjem for borgerne.

 • Læs op

Indhold

  Projekt Tryghed i eget hjem tager udgangspunkt i borgere, der er utrygge i eget hjem, og som i dag har et nødkald. Et nødkald er imidlertid en standardiseret løsning, der ikke imødekommer borgernes meget forskelligartede behov. Det er samtidig en ufleksibel løsning, der fører til meget håndtering og dokumentation. 

  Materialer: Projektet er afsluttet i juni 2022 med en række materialer til frit brug for alle kommuner. Du finder materialerne i bunden af denne side. 

  tryghed, mand falder

  Materialer 1-5

  Klik Download i højre side af skærmen for at få adgang til materialer.

  1. Dialogværktøj, light version. 

  2: Løsningskatalog. 

  3. Tryghedsværktøj. Dialogmateriale til brug sammen med borgeren med Tryghedshjul, arketyper og dialogkort. 

  4. Behovsanalyse. Hvad fremmer/forhindrer tryghed hos ældre med tryghedsbehov i eget hjem? 

  5. Se animationsfilm om forebyggelse af fald med speak af skuespiller Bodil Jørgensen. Afspil filmen direkte her på siden.

   

  Del animationsfilm med borgerne

  Lang version 1:58 (åbner i nyt vindue) https://youtu.be/ZdteEGUWpIc 

  Kort version til SoMe 00:45 (åbner i nyt vindue) https://youtu.be/YwYNFS5I0mE

   

  Baggrund for projektet

  I ansøgningen blev det formuleret, at projektet har til formål at:

  • gennemføre en omfattende behovsafdækning blandt borgere med nødkald og deres pårørende for at blive klogere på, hvad der skaber utryghed i dag, og hvad der kan gøre borgerne trygge i fremtiden.
  • udarbejde en bred vifte af forslag til indsatser, der sikrer borgere og pårørende den hjælp, de har brug for, når de har brug for den. Der vil blive arbejdet med løsninger, organisatoriske, såvel som tekniske, som vil blive udviklet og afprøvet sammen med borgere og pårørende.
  • give bud på, hvordan der både kan findes bedre teknologiske løsninger til nødkald og udvikles helt andre ikke-teknologiske løsninger. Løsninger, der skal skabe tryghed og sikre borgere og pårørende større selvhjulpenhed og livskvalitet, samtidig med at ressourcer til administration og vedligehold af nødkald reduceres.

  Sundhedsstyrelsen står bag

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de tre kommuner, Aalborg, Aarhus og København. Projektperioden er fra januar 2021 til juni 2022. Projektet er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens pulje til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. Ambitionen er, at resultater af projektet bliver formidlet landsdækkende. 

  CareWare Masterclass | Færre fald - større tryghed havde projektet på programmet den 22. september 2022. Her blev det præsenteret for +60 deltagere fra kommuner og erhvervsliv fra hele landet.