Styregruppen for Velfærdsteknologi har, med afsæt i rammer fra Chefteamet, besluttet at udbrede pionérer for velfærdsteknologi (VT-pionérer) i MSO. Grundlaget for denne beslutning er blev beriget på Direktionsmøde og i den praksisnære VT-implementeringsgruppe.               

Vi søsætter en 2-årig funktion som VT-pionér. Opgaven er at bistå nærmeste leder med, at man lokalt opnår nytteværdi af velfærdsteknologi, og at det forankres i hverdagen. Ordningen er senere blevet forlænget.

VT-pionérer bliver obligatorisk på de plejehjem, som har indført eller kommer til at indføre bade- og hygiejnestolen Carendo. I sundhedsenheder og hjemmeplejen kan man også vælge at have pionérer.

Plan for implementering

  • Center for Frihedsteknologi (CFT) tilbyder at besøge hvert lokalområde i løbet af efteråret 2018 for at drøfte tanker om VT-pionér funktionen og netværk i jeres område. 
  • midler udmøntes til hvert område efterhånden som bade- og hygiejnestolen, Carendo er sat i drift – forstander/leder opslår funktion som VT-pionér
  • nogle steder er der fungerende lokale VT-tovholdere eller VT-vejledere. Her foreslår vi, at nærmeste leder og direktion vurderer, om opslag er relevant, eller om løsningen er en dialog med nuværende VT-tovholdere/VT-vejledere om at overgå til funktion som ’VT-pionér’

Din opgave som leder er

  • at medvirke til at implementere VT-pionérer og understøtte funktion i hverdagen.

 

Du kan læse funktionsbeskrivelse og rammer for VT-pionérer ved klik på download.