Gå til hovedindhold

Jan. 2024 | Duft og lyd. Sansestimulering. Nye sekretariatsmedlemmer

Projekt duft og lyd en delvis succes. Bevilling til sansestimulering til udadreagerende borgere. Nye medlemmer i VT OPI-puljens sekretariat.

  • Læs op

Indhold

    Projekt duft og lyd har været en delvis succes. Det gik godt med lyden og mindre godt med duftene. Det viste sig, at man ikke skal fjerne alle lyde, da det er uhensigtsmæssigt for borgere med demens. Det er bedre at tilføre stemningspassende lyd, som er tilpasset målgruppen. Der blev foretaget flere lavpraktiske, støjreducerende tiltag som fx at skifte til støjsvage hjul på rulleborde. Der var succes med teknologier som Memory Cube og Music Mind. Lugtudfordringerne var svære at løse, da der her er tale om behov for kulturændring. Der er implementeret løsninger, på 25-30 plejehjem i kommunen, men når leverandøraftalerne udløber, er den fremtidige økonomi uafklaret. Duft og lyd (aarhus.dk)

    Projekt Sansestimulering til borgere med udadreagerende adfærd er indstillet til bevilling. Det drejer sig om borgere på to bosteder, og MSB står bag projektet. Formålet med sansestimuli er at forbedre trivslen og håndteringen af urolige borgere på socialområdet, da de kræver mange ressourcer og påvirker medarbejdernes trivsel negativt og giver mange sygemeldinger. Der er tidligere bevilget midler til sanserum på tre botilbud, som du kan læse om her Sansestimulering på botilbud (aarhus.dk)

    Nye folk i sekretariatet. Der har været lidt udskiftning i VT OPI-puljens sekretariatsgruppe. Kontakt gerne et medlem af sekretariatet, hvis du har spørgsmål til et specifikt projekt Medlemmer af OPI-puljens sekretariat (aarhus.dk)

    Sidst opdateret: 26. januar 2024