• At udvikle en app til unge, der har behov for støtte til at opstille mål og fastholde sig selv i at arbejde frem mod dem
  • Ved at oversætte TilværelsesPsykologi til en app, vil projektet tilbyde et motiverende planlægnings-, refleksions- og samtaleværktøj, der bliver den unges eget 
  • Det forventes, at det kan fastholde flere unge i uddannelse og give mindre efterspørgsel efter støttetilbud i såvel Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse som i Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  • Flere og flere unge mistrives, og det kalder på nye løsninger til at styrke deres robusthed. 
  • TilværelsesPsykologi er i forvejen anerkendt og anvendt. Men de fagprofessionelle efterspørger en teknologisk løsning, der kan gøre formidlingen af tilgangen enklere, og som kan effektivisere læringsprocessen, når den unge skal tilegne sig og anvende metoden.
  • Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse
  • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (partnerskab) v/ Toke Agerschou
  • Aarhus Universitet, Psykologisk Institut v/ professor Preben Bertelsen
  • Design-teamet (v/ Kasper Laigaard, Karen Cecilie Sørensen og Gejst Studio)

VTU-puljen

2016 - 2018