Robofit anvendes til genoptræning af skulderskader i kombination med andre træningsredskaber.

Robofit er designet med fokus på motivation for både borgere og fysioterapeuter. Borgerne oplever øget motivation gennem kontinuerlig feedback på øvelserne.  Fysioterapeuterne opnår bedre indsigt i borgernes træning via objektive data til tilpasning af øvelserne. Fysioterapeuterne får dermed hænderne fri til mobilisering og tilpasninger.

  • Robofit består af en motor ophængt på væggen, en snor, et håndtag og en iPad med applicationen Robofit
  • Fysioterapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren et træningsprogram via en trin-for-trin øvelsesopsætning på iPad'en.

Robofit opsamler objektive data omkring borgernes fremgang i forløbet, samtidig med borgernes subjektive oplevelse af hver træningsgang også dokumenteres.

Alle data genereres automatisk i en samlet rapport, der muliggør bedre forberedelse for fysioterapeuterne, da de har indblik i progressionen i selvtræningen.

Kognitivt velfungerende borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 efter en skade relateret til skulderen.

Robofit har været testet i et pilotprojekt, som hed Robotrainer Light i 2014, derefter i et udviklingsprojekt på Ortopædisk Genoptræningscenter i 2016. På baggrund af udviklingsprojektets resultater blev det besluttet at opskalere til et afprøvningsprojekt i Aarhus Kommunes Sundhedsenheder i 2018- 2019.

Se evalueringsrapport ”Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus kommune”. Klik Eksterne links i højre side af skærmen.

Robofit ApS og Aarhus Kommunes to magistratsafdelinger: Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg.

Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU) og Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg

Robofit afprøvningsprojekt: september 2017 - juli 2019

Udviklingsprojektet Robotrainer Light på Ortopædisk Genoptræningscenter i 2016 viste, at borgernes compliance blev øget med træning med Robofit især pga. den direkte feedback. Der var tendens til kortere sygemelding og dermed besparelser i sygedagpenge til erhvervsaktive borgere.

Se evalueringsrapport ”Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus kommune”. Klik Eksterne links i højre side af skærmen.

Konklusioner på nuværende Robofit-projekt publiceres her på siden, når projektet er afsluttet.