Formålet med projektet er:

 • at afprøve og synliggøre potentielle effekten ved at anvende indekørestolen
 • at afdække selve løsningens fordele og evt. mangler, samt observere og monitorere de situationer og aktiviteter, borgeren kan udføre selvstændigt og uden brug af hjælpere
 • at undersøge i hvilken udstrækning løsningen har øget borgerens mobilitet, aktivitetsniveau, værdighed og velvære

Løsningen opsamler selv data på antallet af bevægelser i den enkelte stol hos den enkelte borger, til dokumentation af graden af anvendelse.

På den baggrund vil projektet kunne udarbejde tendenser, som den afsluttende Business Case vil anvende i forholdet mellem besparelse, øget velvære og øget mobilitet.

Målgruppen for indekørestolen i relation til dette projekt er bevægelseshæmmede ældre på såvel centre som i eget hjem.

Der udvælges fire borgere: to, der bor i eget hjem og to, der bor på plejecentre.

Inklusionskriterier:

Borgere, som har fysisk nedsat funktionsniveau, og som sidder i kørestol. Borgererne må gerne have stå- og støttefunktion i benene.

Borgere, som har et åbenlyst ønske om at bliver mere selvhjulpen, end i dag og bibeholde eller øge deres aktivitetsniveau. Samtidig skal de kunne sætte ord på, hvilke aktiviteter de gerne vil udføre selv, som de mener, Multi Living kørestolen kan give dem.

Testen foregår i MSO-regi, og vi forventer at løsningen også har perspektiver for borgere indenfor MSBs område.

Det er væsentligt, at personalet (og evt. pårørende) indgår i projektet som aktive sparrings- og assistancepartnere i projektet.  

Presset på det offentlige system er øget med stigningen i antallet af ældre, hvoraf en del er bevægelseshæmmede/funktionsnedsatte. Løsninger, der mindsker antallet af forflytninger, bliver derfor mere og mere  attraktive i fremtiden. Samtidig vil muligheden for at være selvhjulpen øge den enkeltes værdighed og frihed.

 

Konceptets kerne er en el-drevet indekørestol (Multi Living Chair), der tager afsæt i en ”lænestol med hjul på”, der er designet og monteret, så stolen ligner mere et møbel, end en traditionel el-kørestol.

Kørestolen opsamler selv data på antallet af bevægelser i den enkelte stol hos den enkelte borger, til dokumentation af graden af anvendelse.

Stolen kan transportere borgeren rundt i eget hjem og /eller plejecenter, uden at borgeren skal forflyttes fra lænestol til kørestol og tilbage, når man skal rundt i hjemmet/centeret.

Stolen kan dreje om sin egen akse med lille venderadius og er dermed meget manøvredygtig.

Stolen har et løft, så den passer til både sofabord og spisebord og et sædeløft med kip, der hjælper borgeren med at komme op at stå.

Stolen har kip-funktion, sådan at trykket fra borgeres vægt kan fordeles og ændres. Dette kan modvirke tryksår.

Stolesædet kan endvidere side-forskydes over på en el-scooter. Dvs sædes kan ”genbruges” på det udendørs elkøretøj.  

For længere transport er der udviklet en trailer, hvor borgeren (efter forflytning til vognsæde) kan køre sin scooter op i og dermed forøge mobiliteten yderligere.

Kendte komponenter samlet på ny måde

Teknologien baserer sig på en CE godkendt prototype af indekørestolen. Projektet er en prototype test.

Indekørestolen er ikke i egentlig produktion og er ikke afprøvet i eget hjem/plejecenter endnu.

Projektet afprøver ligeledes anvendelsen af såvel sædeskift til indkøbt el-scooter som anvendelse af indkøbt trailer til transport af el-scooter og indekørestol.

Løsningen baserer sig på en ny sammensætning af kendte komponenter. Sæde og ryg er baseret på en traditionel lænestol (Seniorlænestolen Sorø stolen fra Nordic-C, motor og aktuatorer baseret på kendt danskudviklet teknologi (bl.a. Linak).

Selve styringsenhed, kommunikationscenter og dataopsamlingskomponenter er udviklet i samarbejde med erfaren it-virksomhed.

Projektejere: 

 • Ivan Kjær Lauridsen , Kontorchef/Velfærdsteknologichef,  Center for Frihedsteknologi (CFT), MSO
 • Gitte Krogh, viceområdechef Område Marselis og medlem af VT-styregruppen (Velfærdsteknologistyregruppen i MSO)

Projektleder: Jacob Handberg Gohlke, Cand.Scient. i fysioterapi, CFT.

Samarbejdsparter i MSO: 

 • Center for frihedsteknologi (CFT)
 • Et plejehjem
 • To hemmeboende pensionister

Ekstern samarbejdspartner:

Virksomheden Multi Living Care IVS  www.mlcare.dk 

 • VTU-puljen
 • MSO
 • MultiLiving Care

Juni 2019 - januar 2020