Se interview med fysioterapeut og projektdeltager (0.53) Video med Birthe Tønder Larsen 

Se interview med it-konsulent og projektleder (1.01) Video med Jens Bolwig 

  • Projektet vil videreudvikle og afprøve en sikker løsning til videooptagelse og videoafspilning, så vejledninger og handleplaner m.m. kan opbevares under hensyn til datasikkerhedslovgivningen
  • I afprøvningsperioden vil medarbejdere blive klædt på til at bruge løsningen, der skal testes
  • Video skal bruges dels som redskab til digitale vejledninger, men også som redskab i forhold til pædagogiske handleplaner

En app / et program til optagelse og sikker deling af videooptagelser

Alle medarbejdere i Aarhus Kommune, der har brug for at lave en detaljeret, dokumenteret praksisvejledning med lyd og billeder. Vejledningerne kan i nogle tilfælde med fordel laves i samarbejde med borgerne.

  • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)
  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)

VTU-puljen

2017 - 2018

Projektet forlænges pga tekniske vanskeligheder