• Det er projektets formål at undersøge, om en interaktiv skærm kan mindske uro hos beboerne
  • Det er også et formål at undersøge, om mindre uro frigiver tid til en mere effektiv vejledning på tomandshånd og andre pædagogiske indsatser

Beboere i bofællesskaber, der er kendetegnede ved:

  • kognitive udfordringer
  • behov for struktur og information
  • sensitivitet overfor forandringer, de ikke er informerede om

 

  • Beboerne i Bofællesskabet Hasselager har kognitive udfordringer. Det betyder, at de har et stort behov for struktur og information
  • Kommunikation fra medarbejderne til beboerne foregår via opslagstavle og personlig kontakt 
  • Beboerne er sensitive over for forandringer, de ikke er tydeligt informerede om
  • Når der opstår forvirring, forstyrres medarbejderne af beboernes mange, gentagne spørgsmål af praktisk art: Hvem er på arbejde? Hvornår er der aktivitetstilbud?
  • Det tager tid fra andre pædagogiske indsatser  
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB

VTU-puljen

2017 - 2018