Se ombygget skoletoilet i udskolingen på Holme Skole i video her Fremtidens Skoletoiletter Holme Skole

Se ombygget skoletoilet i indskolingen på Sølystskolen i video her Fremtidens Skoletoiletter Sølystskolen 

Se ombyggede skoletoiletter på Skovvangsskolen:

Pigetoilet Fremtidens Skoletoiletter Skovvangsskolen 

Drengetoilet Fremtidens Skoletoiletter Skovvangsskolen 

Projektet vil afprøve og videreudvikle nye materialer og teknologier med henblik på at kunne skabe trygge, indbydende, hygiejniske og driftssikre toiletforhold på grundskoler; til gavn for elever og lærere og til effektivisering af drift og rengøring. 

Indsatser omkring hygiejne forventes at reducere sygefravær.

Målgrupper på skolen:

 • Elever
 • Fagvoksne
 • Ledere
 •  Driftsansvarlige
 • Rengøringsansvarlige
 • Forældre

Målgruppe kommunen:

 • Bygningsansvarlige
 • Sundhedsansvarlige
 • Uhumske toiletter afholder børn fra at bruge dem, og det har store negative konsekvenser.
 • Mange elever undgår indtagelse af mad og drikke for at slippe toiletbesøg.
 • Manglende toiletbesøg har indflydelse på trivsel og læring, og i værste fald kan manglende toiletbesøg få sundhedsskadelige konsekvenser: forstoppelse, urin- og afføringsinkontinens eller blære- og nyresygdomme, som kan føre til indlæggelser hos det enkelte barn. 
 • Samtidig kan det konstateres, at dagens standard for renovering ikke rækker til at ændre en række grundlæggende problemer. 

Samarbejdsparter i udførelsesfasen: 

Holme Skole, Sølystskolen, Skovvangskolen,  Sundhed og Trivsel, Proces Arkitekter, IWI technology, DCUM, Vesthimmerland kommune, Rådet for Bedre Hygiejne. Dertil kommer de valgte leverandører til anlægsarbejderne.

(I undersøgelsesfasen var der andre/flere parter involveret).

 • VTU-puljen
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)
 • Eksterne projektpartnere

1.aug. 2017- 1.aug. 2019