Gå til hovedindhold

Træningspakke til hjemmetræning

Et toårigt projekt undersøger, om borgerne får bedre vilkår til hjemmetræning med en træningspakke med træningsredskaber.

 • Læs op

Indhold

  Ergo- og fysioterapeuter fra fire udvalgte sundhedsenheder i Aarhus Kommune har sammensat træningspakken, der er målrettet borgere, der er visiteret til genoptræning.  

  Træning i hjemmet

  Nogle borgergrupper ikke er i stand til at møde op til genoptræning i kommunens sundhedsenheder, og derfor foregår en del superviseret træning i borgerens eget hjem.

  Terapeuterne oplever imidlertid, at den tildelte ansigt-til-ansigt tid ikke altid er tilstrækkelig til, at borgerne kan nå deres mål. Der er desuden ressourcemæssige udfordringer i at imødekomme anbefalinger om 2 x ugentligt superviseret træning. 

  En teknologipakke til hjemmetræning kan være en løsning på udfordringerne.

   

  Hypotese for projektet 

  Borgere, der modtager superviseret hjemmetræning suppleret med et udlån af forskellige træningsteknologier, får bedre vilkår for træning i eget hjem. Forventningen er, at borgerne dermed får øget udbytte af forløbet i forhold til funktionsniveau, selvhjulpenhed og trivsel. 

   

  Teknologipakkens indhold

  Tablets Exorlive Go, der giver borgerne adgang til digitale træningsprogrammer på udlånte tablets. 

  Træningskuffert med træningsredskaber udvalgt af terapeuter. Eksempler på redskaber:

  • Træningselastikker
  • Skridttæller
  • Mobile stole- eller sengecykler
  • iQoro dysfagi træner
  • Ergoterapeutiske finger- og håndtræningsredskaber
  • Vægtmanchetter

  Exorlive Assistant med videovejledninger til den SOSU, som assisterer borgeren med træning. 

    

  Evaluering af projektet 

  Træningspakken, Exorlive Go og Exorlive Assistant afprøves og evalueres særskilt.  

  Hvis det toårige projekt dokumenterer de positive resultater, der forventes, implementeres teknologipakken i alle sundhedsenheder i fremtiden. 

   

  Kontakt gerne projektleder for mere info.

  Sidst opdateret: 7. december 2023