Gå til hovedindhold

Tilpasset Telerehabilitering med flere delprojekter

4-årigt projekt med en række delprojekter, hvor erfaringer med telerehabilitering/onlinetræning under corona indsamles og omsættes til permanente tilbud til borgerne.

 • Læs op

Indhold

  Nu indsamles den viden, der er opgjort gennem tiden, og kvalificeres, så Aarhus Kommune kan tilbyde borgerne brugbare, virtuelle træningsmodeller. 

   

  Formål

  Det overordnede formål med paraplyen af projekter er

  • at skabe differentierede trænings- og rehabiliteringstilbud, der muliggør mere træning og mere medbestemmelse for borgeren samt øger brugen af virtuelle konsultationer.

  Målet er, at borgerne oplever øget medbestemmelse på valg af konsultationsform, mere træning til den enkelte borger og minimeret risiko for smitte med Covid-19.  

   

  Indhold

  Vi når i mål ved at lave en serie små delprojekter. Vi får erfaringer med telerehabilitering med forskellige borgergrupper (forskellige aldersgrupper, kognitiv funktion og sårbarhed).

  I projektet ønskes følgende udviklet og afprøvet, samt implementeret, hvis afprøvningerne er en succes: 

  1. Træning over skærm (individuelt og på hold)
  2. Indsamling og anvendelse af borgerrapporterede outcomes (PRO-data)
  3. Teknologi til understøttelse af borgeren i udførslen af hverdagsaktiviteter i hjemmet (ADL-aktiviteter)
  4. Teknologi til afvikling af borgerkonferencer ved overgange internt i kommunen 
  5. Teknologi til at hjælpe borgeren med at skabe struktur i hverdagen
  6. Koncept for borgeroplæring i IT-kundskaber

   

  I projektudviklingen inddrages frontpersonale, ledere og borgere som aktive medspillere.

  ipad og hånd

  Effektmål

  Et differentieret trænings- og rehabiliteringstilbud giver

  1. mere træning for flere, ved at udvide muligheder for træning og fleksibilitet i konsultationsform
  2. mere træning for den enkelte, ved at borgerne involveres mere i egne forløb (medbestemmelse). Det øger gennemførsel af træning og tryghed til selvstændigt at træne/være fysisk aktiv
  3. mulighed for at nedsætte smitterisiko, ved at virtuelle konsultationer bliver et obligatorisk tilbud
  4. mulighed for at nå andre borgere og målgrupper, når det fysisk fremmøde helt eller delvist kan erstattes af andre mødeformer.

   

  I spidsen for projektet står

  Projektleder Jacob Handberg Gohlke og udviklingsterapeut Frank Lambreth Jensen

  Sidst opdateret: 8. maj 2024