Interreg ÖKS dækker områder omkring Østersøen, Kattegat og Skagerak. 

Programmets indsats 

Innovation, forstået som forskning, innovation, teknisk/digital udvikling. F.eks. Pilot/test og videndeling på teknologier bl.a. kompetenceudvikling, indsatser der styrker innovation inden for kommunale og regionale ansvarsområder. Det er også muligt at søge op til 100 t€ til et brobyggerprojekt (forprojekt). Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - Startsida (interreg-oks.eu)

Budget 57,5 mio. 50% refusion

 

Calls 2021

Deadline 5. februar 2021 for 1-årige projekter i forbindelse med Corona-indsatsen.

 

Eksempel på projekt i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus

CareWare Nordic er en udløber og udvidelse af det veletablerede, århusianske CareWare-koncept.

Læs mere om projektet CareWare Nordic (aarhus.dk)