EU_SHAFE arbejder for at skabe bedre livsbetingelser for de aldrende befolkninger i EU. Det sker i et flerårigt projekt, der skal styrke:

  • samarbejde på tværs af politiske områder
  • samarbejde på tværs af sektorer
  • videndeling imellem lande

 

"Making cities and communities age-friendly is one of the most effective local policy approaches for responding to demographic change” (WHO)