Aarhus Kommune

 • har de seneste 10 år arbejdet med udvikling, test, implementering og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger 
 • har de seneste 10 år afholdt en årlige CareWare-konference med deltagere fra ind- og udland. Sideløbende har været afholdt månedlige produktpræsentationsdage 
 • Arbejdet med velfærdsteknologi i Aarhus Kommuner foregår med udgangspunkt i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus

Viborg Kommune

 • mange års erfaringer i samarbejde med private aktører om afprøvning og ny teknologi og videreudvikling af velfærdsteknologiske løsninger
 • stærkt fokus på inddragelse af borgere og medarbejdere 
 • satsningen på velfærdsteknologi er en del af Viborg Kommunes fokus på vækst og virksomhedsfremme

Leap for Life

 • siden 2009 en selvstændig forretningsenhed i Halmstad (hed tidl. Hälsoteknikcentrum Halland, HCH)
 • forankret i Halmstad Universitet
 • samarbejde mellem den akademiske verden, regeringen og erhvervslivet med fokus på at skabe fordele, innovation og langsigtede virkninger nationalt inden for sundhedsinnovation

Business Viborg

 • et lokalt inkubationsmiljø i Viborg, der fremmer netværk, viden og innovation i både nystartede og etablerede virksomheder 
 • tæt samarbejde med Viborg Kommune, Hospitalsenheden Midt, Viborg Erhvervsråd og Regionale industri og produktionsvirksomheder
 • rummer undervisnings- og mødefaciliteter samt et åbent test- og udviklingslaboratorium

SOSU Østjylland

 • Danmarks andenstørste social- og sundhedsskole med 170 fuldtidsansatte, cirka 1.000 årselever og 2.800 kursister
 • Underviserne underviser i dag bredt i velfærdsteknologi i form af holdning- og dannelsesudvikling, instruktion til konkrete teknologier og i en simulation-pædagogisk kontekst.
 • De sidste 10-15 år har skolen været yderst aktiv i internationalt samarbejde og har over 100 partnere i 30 forskellige lande.

Varbergs Kommunn

 • arbejder med velfærdsteknologi for at fremme sundhed og livskvalitet hos både personale og borgere
 • en gang om året arrangerer kommunen en seniormesse for at præsentere sit arbejde. Lokale virksomheder inviteres til at fremvise velfærdsteknologiske produkter og tjenester, der passer til seniorer
 • de ældre har mulighed for at bidrage med deres holdning til teknologierne og fortælle om egne behov og hvilke behov, de ser i fremtiden