Gå til hovedindhold

Sammenhæng i sundhed

Samarbejde mellem kommuner og regioner om hjælpemidler og velfærdsteknologier

 • Læs op

Indhold

  I et sammenhængende sundhedsvæsens perspektiv er det interessant at se på, hvordan de kommunale og regionale hjælpemiddelcentre og -depoter i højere grad kan samtænkes. Det kan for eksempel ske ved, at man deler lokalitet og hus og har en grad af samdrift.

  Man kan i den forbindelse arbejde med forskellige modeller, der simplificerer og effektiviserer arbejdsgange og gøre adgangen til hjælpemidler nemmere for borgere.

  De nuværende systemer mangler transparens og flow; der foretages visitationer ad mange indgange og baseret på forskellige lovgrundlag; det er meget ressourcekrævende og kan med fordel ændres.

  Udover en ny visitationsmodel, kunne mulige samarbejdsflader for eksempel være:

  • Et servicecenter for digitale hjælpemidler
  • Bæredygtig omstilling af området
  • Fælles indkøb og servicering
  • m.fl.

   

   Ambitionen er at:

  • skabe effektive og gennemsigtige forløb for borgerne i overensstemmelse med ønsket om at afbureaukratisere det offentlige system
  • sikre et system, der kan adaptere og implementere nye teknologier
  • fremme og udvikle det nære sundhedsvæsen med mere behandling og forebyggelse i hjemmet  
  Sidst opdateret: 10. januar 2024