Gå til hovedindhold

Workshop1 for medarbejdere

Mandag den 27. marts 2023 blev workshop1 afholdt om Velfærdsteknologiens Hus.

 • Læs op

Indhold

  Rådmand Christian Budde deltog virtuelt med velkomsttale og pep-talk på video på Dokk1, og Rasmus Møller-Levy, projektleder for Velfærdsteknologiens Hus, holdt oplæg, hvor han skitserede ønskerne til et nyt VT-hus. Rasmus Møller-Levy åbnede døren til en fri dialog, hvor alle ideer og holdninger var velkomne.

  vt-hus rasmus holder oplæg

  Center for Innovation i Aarhus (CFIA) faciliterede dagen, hvor omkring 30 deltagere fra flere magistratsafdelinger diskuterede problematikker ved nuværende arbejdsgange i forbindelse med hjælpemidler og velfærdteknologier og fremtidige ønsker til en ny struktur og et nyt hus.

  gruppearbejde med smil

  Vi skal klare mere selv

  Området for hjælpemidler er under forandring. Samfundet forandrer sig, og opfattelsen af, hvad der er borgernes ret og pligt, er under forandring.

  Kommunernes rolle i fremtiden diskuteres i den offentlige debat, lige som nogle ser en ny og større rolle for de private leverandører fremtiden. Tanker om selvbetaling af visse ydelser og hjælpemidler luftes også jævnligt. 

  I Aarhus er der mere specifikt et politisk ønske om, at borgerne skal kunne klare flere opgaver selv, herunder f.x. afhentning af hjælpemidler fra depot.

  Placering diskuteret

  Placeringen af et Velfærdsteknologiens Hus blev italesat i forbindelse med selv-afhentning. Flere mente, at Skejby ligger for langt væk for dem, der skal med offentlig transport og for dem, der er så svækkede, at de har brug for hjælpemidler. Der var forslag om en placering omkring det sted, hvor Teknologisk Institut ligger nu, skråt overfor MarselisborgCentret. Det er mere synligt for flere og kunne desuden give en nyttig synergieffekt, var holdningen.

  vt-hus, birthe sættes svarseddel på tavlen

  Stadig brug for faglighed

  På workshoppen var der bred enighed om, at der stadig er brug for en dyb faglighed i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologier. Rådgivningsfunktioner vil derfor stadig være en del af processen, når man som borger skal anskaffe sig hjælpemidler om 10 år, når huset skal virke.

  Byrådet har afsat 10 mio. kr. til at afsøge mulighederne for et fremtidigt Velfærdsteknologiens Hus i Aarhus Kommune.

  Workshoppen for medarbejdere følges op af en workshop for interesserede borgere/brugere.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023