Gå til hovedindhold

Anbefaling 5: Udbud, indkøb og bæredygtighed

Den offentlige og den private sektor bør samarbejde om kloge udbud og indkøb, som understøtter øget bæredygtighed. Allerede på udviklingsstadiet bør samarbejde mellem sektorer øges, så udviklingsarbejdet er behovsdrevet, og velfærdsteknologierne bliver nemmere at implementere i praksis og understøtter bæredygtighed i anskaffelse og brug

 • Læs op

Indhold

  I fremtiden bør alle udbud vedrørende varekøb indeholde krav om lang levetid og minimal service, hvor det er muligt. For digitale serviceydelser gælder andre principper.

  Indkøb af hjælpemidler skal foretages i overensstemmelse med reglerne i MDR (Medical Device Regulation). MDR kan ikke negligeres, da det er et fælles regelsæt, som alle skal følge og finde vej i. Det handler om at finde mulighederne, så vi ikke ender med forskellige tolkninger af lovgivningen. 

  Fokus på markedsdialog og partnerskab

  Gennemsigtighed og ensartethed i udbudsprocessen bør sikre lige behandling af leverandørerne. 

  Et øget samarbejde mellem alle parter er . Dette kan opnås gennem en forstærket markedsdialog før udbudsprocessen. 

  Markedsdialog forstås her som et samspil mellem ordregivere og leverandører før udbuddet for at få bedst muligt vidensgrundlag, gensidig forståelse og i sidste ende bedre udbud for begge parter. Det minimere risikoen for fejl, og at udbud må udskydes eller gå om.

  Ved at involvere interessenter (pårørende, brugere, medarbejdere, patientorganisationer) tidligt, kan ordregivere bedre forstå markedet og dets muligheder. Dette kan ikke blot optimere kravspecifikationerne, men også sikre mere innovative og effektive løsninger, der er nemmere at implementere og få til at fungerer i praksis. Der kan med fordel ses på funktionalitet frem for meget specifikke krav i udbud.

  OPI

  Virksomhederne er meget interesserede i at blive mere partnere end blot leverandører og vil for eksempel gerne indgå i Offentlig-Privat-Innovations-samarbejde (OPI) og innovationspartnerskaber, så det bliver enklere at opskalere de gode løsninger. Der skal afsættes midler til udviklingsarbejde i OPI-samarbejder i det offentlige, herunder indkøb af løsninger, som man kan arbejde med i en procesperiode. Det offentlige skal blive bedre til at facilitere samarbejdet mellem flere leverandører. Det er især vigtigt, når flere leverandørers produkter skal kombineres for at skabe en optimal løsning.

  Bæredygtighed

  Højere krav til genbrugsværdi er afgørende for at styrke bæredygtigheden på hjælpemiddelområdet. Dette indebærer ikke blot en øget fokus på genbrug og levetidsforlængelse af produkter, men også en mere omhyggelig vurdering af produkters miljømæssige aftryk. 

  Der er også et behov for fælles definitioner og tolkninger af MDR på tværs af offentlige institutioner. Dette gælder specifikt for aspekter som hyldetid, service og certificering af reparationer. En ensartet fortolkning vil sikre klarhed og ensartede krav, og det vil komme alle til gavn.

  Velfærdsteknologibranchens holdning til bæredygtighed baseres på: kvalitet, holdbarhed, mulighed for genbrug og renoveringer, råvarer og sourcing og produktion, der er mere nær end fjern. Vi skal væk fra en brug og smid væk-kultur. I branchen er der en holdning til, at grøn omstilling ikke er gratis, og den holdning skal også komme til udtryk i det offentliges indkøb.

  Foto: Hjælpemiddelservice i Aarhus har 4-5.000 varenumre på hylderne. HJS modtager 3500-4000 ordrer om måneden på hjælpemidler, der dels afhentes i Kvikservice, dels køres ud. Som udgangspunkt er alle hjælpemidler genbrugshjælpemidler, som borgerne har til låns. Undtaget er kropsbårne hjælpemidler.

  Tilbage til forsiden

  Sidst opdateret: 25. januar 2024