Gå til hovedindhold

Anbefaling 3: Forenklet adgang til hjælpemidler

Borgerne må ikke fare vild mellem kommuner og regioner, og udfordringer med afgrænsningscirkulæret og skellet mellem Sundhedslov og Servicelov skal løses en gang for alle. Det skal gøres nemt for borgerne at købe småhjælpemidler selv, og minimumsgrænsen for bevilling bør skærpes. Visitationsprocesser skal forsimples og i nogle tilfælde erstattes af en tro og love-erklæring.

 • Læs op

Indhold

       Borgernes mulighed for at købe hjælpemidler på det frie marked er en ny tanke i den danske tilgang til hjælpemiddelområdet. Mange vægter at have frit valg på alle hylder og mulighed for hurtig levering, fremfor et offentligt tilbud med visitation med alt, hvad det indebærer. Det er erfaringen fra otte år med DokkX, Aarhus Kommunes interaktive udstilling af velfærdsteknologi, hvor leverandørerne stiller deres velfærdsteknologier og hjælpemidler til rådighed for offentligheden.  

  Visitation koster mere end hjælpemidlet

  I nogle tilfælde står ressourceforbruget anvendt til visitation og den videre håndtering af det bevilgede hjælpemiddel ikke mål med indkøbsprisen på hjælpemidlet. Der bruges med andre ord flere administrative ressourcer på visitationen og den medfølgende administration, end hjælpemidlet koster. 

  En anbefaling er at hæve bagatelgrænsen for eget indkøb af hjælpemidler. På den måde anvendes ressourcerne bedre. Borgerne får fuld autonomi og handlefrihed til at anskaffe de nødvendige hjælpemidler uden at skulle igennem tung, administrativ proces. Samtidig skal vi have opmærksomhed på ikke at øge uligheden i sundhed.

  Mange typer af småhjælpemidler findes i almindelig handel og kan fremsøges på nettet. Vi anbefaler imidlertid, at man fortsat udvikler HMI-basen med fokus på kvalitet, sikkerhed og information til terapeuter, den almindelige borger og patient, så flest muligt forbliver selvhjulpne. 

       Kommunerne skal informere bedre

  Når borgerne skal købe selv, er det nødvendigt at klæde dem på til at træffe gode valg. Kommunerne skal som del af deres informationsforpligtigelse, eventuelt i samarbejde med leverandørerne, i højere grad tilbyde borgerne uvildig rådgivning og vejledning via fysisk fremmøde, virtuelle møder eller telefonsamtaler, hvor borgerne bliver guidet til at navigere rundt i udbuddet af relevante løsninger.

  Kommunen kunne informere om disse muligheder for rådgivning og vejledning på infostandere hos praktiserende læger, foreninger, apoteker og andre mødesteder, hvor borgerne typisk kommer.

   

  Det var en stor og sjov oplevelse. Det at kunne se og røre og få fortalt gjorde det til en god udstilling, fortæller en gæst på DokkX, Aarhus Kommunes interaktive udstilling af velfærdsteknologi

  Smidigere adgang til hjælpemidler og et opgør med Afgrænsningscirkulæret

  Lovgivningen på hjælpemiddelområdet bør forenkles kraftigt med borgeren/patienten i fokus. Der skal skabes tydelighed omkring kommuners og regioners ansvar i forhold til hjælpemidler, træningsredskaber og behandlingsredskaber. Ingen borgere skal lande mellem to stole, fordi kommunen og regionen diskuterer, hvem der skal betale.

  Afgrænsningscirkulæret er en lappeløsning, der skal afskaffes og erstattes af et mere tidssvarende regelsæt. Der er desuden stort behov for at revidere lovgivning på hjælpemiddelområdet, hvad angår snitfladerne mellem Servicelov og Sundhedslov. Der skal skabes klarhed over, hvad der er hjælpemidler, og hvad der er behandlingsredskaber eller træningsredskaber.

  Simple hjælpemidler (forstået som hjælpemidler, der er nemme at betjene) kan have et nemt bevillingsforløb for eksempel i form af straks-visitation i et drive-in setup, der sikrer hurtig adgang. Det vil frigive tid og ressourcer til mere komplekse hjælpemidler og velfærdsteknologier, der kræver individuel vejledning og specialiseret faglighed til vurdering.

  Man kan også diskutere, om man i nogle tilfælde helt skal droppe visitationen og erstatte den med en tro og love-erklæring. 

  Foto: En tuk-tuk med velfærdsteknologi og hjælpemidler cirkulerer blandt indkøbscentre, biblioteker og medborgerhuse i Aarhus og er et supplement til DokkX, Aarhus Kommunes stationære udstilling af velfærdsteknologi.

  Tilbage til forsiden

  Sidst opdateret: 24. januar 2024