Gå til hovedindhold

Januar 2024 | Anbefalinger om velfærdsteknologi og hjælpemidler til Sundhedsstrukturkommissionen

Det er nødvendigt at gentænke samarbejdsflader, økonomi og lovgivning på hjælpemiddelområdet og øge brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, hvis vi skal imødekomme et stigende behov for hjælp hos patienter og borgere.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune og Danish.Care har udarbejdet fem anbefalingerne til Sundhedsstrukturkommissionen. Læs et resumé af anbefalingerne nedenfor og klik dig ind på de enkelte anbefalinger for uddybende information. For de særligt interesserede er der under hver anbefaling links til mere læsning. 

  Anbefaling 1 Lovgivning. Det er nødvendigt med tilpasninger af loven, så teknologier som sensorer, telemedicin, og app-baserede løsninger kan hjælpe med at monitorere patienter, levere behandling på distancen og reducere behovet for hospitalsbesøg. 

  Anbefaling 2 Implementering og kompetenceudvikling. Teknologiundervisning bør udbygges på alle velfærdsfag på alle niveauer, og der skal afsættes ressourcer til implementering af eksisterende velfærdsteknologier tæt på praksis og til efteruddannelse af medarbejdere. 

  Anbefaling 3 Forenklet adgang til hjælpemidler. Borgerne må ikke fare vild mellem kommuner og regioner. Det skal gøres nemt for borgerne at købe småhjælpemidler selv, og minimumsgrænsen for bevilling bør skærpes. Visitationsprocesser skal forsimples og i nogle tilfælde erstattes af en tro og love-erklæring.

  Anbefaling 4 Etik. Der skal udarbejdes nationale, etiske retningslinjer for brugen af velfærdsteknologier, så hverken borgernes eller medarbejdernes integritet og privatliv krænkes.

  Anbefaling 5 Udbud, indkøb og bæredygtighed. Sektorerne bør samarbejde om kloge udbud og indkøb. Allerede på udviklingsstadiet bør samarbejde mellem sektorer øges, så udviklingsarbejdet er behovsdrevet, og velfærdsteknologierne bliver nemmere at implementere i praksis og understøtte bæredygtighed i anskaffelse og brug.

   

  Borgmester Jacob Bundsgaard og direktør for Danish.Care Morten Rasmussen til Danish.Care's årsmøde i Aarhus i april 2023. Her indsamledes de første input til Sundhedsstrukturkommissionen og fremtidens organisering af offentlige-private samarbejde om hjælpemidler og velfærdsteknologi. Se også Bag om denne publikation her på siden.  

   

   

  Logo, aarhuskommune, venstrestillet

   

  logo danishcare

  Sidst opdateret: 23. februar 2024