Hjælpemiddelcentrets kurser annonceres i Det Faglige Hjørne. Kurserne afholdes på Undervisningscenter for Velfærdsteknologi i Brabrand.

Husk, der er tilmelding på Kursusportalen

Hjælpemiddelcentret afholder løbende kurser inden for udvalgte hjælpemidler. Målgruppen for kurserne er:

 • borgerkonsulenter
 • medarbejdere i SOL
 • ergo- og fysioterapeuter
 • sygeplejersker ansat i Sundhedsenheder, på plejehjem og i hjemmeplejen

Målgruppe og formål med det enkelte kursus står beskrevet på Kursusportalen under hvert enkelt kursus.

Hjælpemiddelcentret afholder kurser i:

 • Hjælpemidler omfattet af kommunens indkøbsaftale og hjælpemidler fra genudlånsordningen
 • På kurserne arbejder du med hjælpemidler, som er på indkøbsaftale eller findes i genudlånsordningen
 • Du lærer de mest almindelige, udlånte hjælpemidler at kende
 • På kurserne skal du opnå viden om hjælpemidlernes muligheder og begrænsninger samt indstillingsmuligheder, så du kan vælge de bedste løsninger til borger
 • Læringsmålene vil være udspecificeret under hvert enkelt kursus på Kursusportalen
 • Kurserne består primært af praktiske øvelser, hvor du selv afprøver, indstiller og justerer hjælpemidler/velfærdsteknologi
 • Medarbejdere fra Hjælpemiddelcentret kan være oplægsholdere på det enkelte kursus
 • Der benyttes desuden eksterne undervisere som fx konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer og konsulenter fra AAK med specialviden inden for det aktuelle hjælpemiddelområde
 • Medarbejdere fra Hjælpemiddelcentret deltager altid på kurserne og har det overordnede ansvar for kursusafviklingen
 • Medarbejdere fra Hjælpemiddelcentret bidrager med praksis viden og opsamler deltagernes erfaringer og tilbagemeldinger

 

 • Tilmeld dig på Kursusportalen
 • Hold øje med denne hjemmeside, Kursusportalen og Det Faglige Hjørne for information om oprettede kurser
 • Der udbydes flere kurser i efteråret 2018

Kørestole på indkøbsaftale. Vurdering, måltagning, tilpasning og afprøvning. 1 hold formiddag og 1 hold eftermiddag (17.4.18)

Udvalgte siddepuder i genudlånsordningen. Indstillingsmuligheder og justering af puderne samt den gode siddestilling (23.5.18)

Sejl på indkøbsaftale. Valg af forskellige type af sejl, positionering i kørestol (28.5.18)

Udvalgte siddepuder fra genudlånsordningen. Indstillingsmuligheder og justering af puderne samt den gode siddestilling (19.6.18)

Kørestole på indkøbsaftale. Vurdering, måltagning, tilpasning og afprøvning. 1 hold formiddag og 1 hold eftermiddag (21.6.18)

Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale. Vurdering, indstilling og afprøvning(29.6.18)