• Undervisningen har vægt på praktiske øvelser kombineret med teori.
  • Vi råder over de hjælpemidler og velfærdsteknologier, som man møder i hverdagen hos borgerne. 
  • Kursisterne arbejder i grupper om opgaverne.
  • Vi arbejder med fokus på vores tre borgercases Anna, Børge og Carla. De repræsenterer tre forskellige funktionsniveauer.
  • Kursisterne definerer selv tre praksisopgaver, som de vil arbejde videre med efter kurset.