Obligatorisk kursus

Undervisningen er obligatorisk for:

  • nyansatte afløsere 
  • plejepersonale
  • sygeplejersker
  • ergo-/fysioterapeuter
  • sygepleje-, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende efter 2. semester
  • 3. praktik sosu-assistent elever
  • Undervisning i arbejdsteknikker vedrører ergonomi og forflytning; risikovurdering og -styring; hjælpemidler og velfærdsteknologier
  • Du bliver undervist i og får trænet brug af hjælpemidler/velfærdsteknologi og ergonomiske arbejdsteknikker til brug til dit daglige arbejde
  • På kurset arbejder du med at tænke dit eget arbejdsmiljø ind i kerneopgaven hos borgeren, så du undgår nedslidning og arbejdsulykker

Kurset består primært af praksis øvelser, hvor du øver dig i at anvende arbejdsteknikker og hjælpemidler/velfærdsteknologi.

MSO's ergonomiteam

Tilmelding på Kursusportalen