Obligatorisk for følgende grupper:

  • sygeplejestuderende før 3. semester
  • sosu-assistent-elever i praktik 1a
  • sosu-hjælper-elever
  • Undervisning i arbejdsteknikker vedrørende ergonomi og forflytning; risikovurdering og -styring; hjælpemidler og velfærdsteknologier.
  • Du bliver undervist i og får trænet brug af hjælpemidler/velfærdsteknologi og ergonomiske arbejdsteknikker til anvendelse i dit daglige arbejde.

På kurset arbejder du med at tænke dit eget arbejdsmiljø ind i kerneopgaven hos borgeren, så du undgår nedslidning og arbejdsulykker.

Kurset består primært af praktiske øvelser, hvor du øver dig i at anvende arbejdsteknikker og hjælpemidler/velfærdsteknologi.

MSO's ergonomiteam

Tilmelding på Kursusportalen