• forflytningsvejledere
  • arbejdsmiljørepræsentanter
  • kliniske vejledere
  • praktikvejledere
  • ergoterapeuter
  • fysioterapeuter

Der er fokus på soloforflytning, solopleje og solopåklædning.

  • På kurset skal du opnå viden og færdigheder i at kunne udføre soloforflytning, solopleje og solopåklædning på en sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarlig måde for borgeren og for dig selv
  • Derudover skal du fremadrettet kunne sidemandsoplære dine kollegaer i ovenstående

Kurset består primært af praksis øvelser, hvor du øver dig at anvende arbejdsteknikker og hjælpemidler/velfærdsteknologi.

MSO's ergonomiteam

Tilmelding på Kursusportalen