Der findes i alt 156 forskellige produkter i bussen fordelt på følgende kategorier:

 • Dårlig håndfunktion
 • Køkken
 • Medicin
 • Mobilitet
 • På- og afklædning
 • Rengøring
 • Sansestimulering
 • Struktur
 • Hukommelse
 • Forenklet adgang
 • Syn og læsning
 • Toilet, bad og vandladning
 • Tryghed og sikkerhed
 • Hørelse
 • Alternativ betjening
 • Betjening af computer
 • Tinnitus og lysterapi
 • Borgerne får en positiv oplevelse af at kommunen/ du kommer til dem
 • Udstillingen er neutral grund i mødet mellem borger og kommune
 • Mange flere får mulighed for at få andel i viden om hjælpemidler til hverdagen
 • Et levende kontor/ udstilling med mulighed for god dialog
 • Vi kommer, for nu har vi jo fundet ud af, hvad vi kan bruge jer til. Vi låner noget og tester det. Er det noget for os, så søger vi om det eller køber det. Så finder vi ud af, hvad vi ellers kunne have brug for hjælpemidler til, og så kommer vi igen og prøver noget andet.

 

 • Hvis vi bare havde kigget på nettet, så havde vi nok taget det, der så pænest ud. Måske var det ikke det, der fungerede bedst, og så havde pengene jo været spildt.

 

 • Jeg nåede at blive ganske afhængig af en mus, jeg lånte. Den aflaster mine gener i håndled og håndrod betydeligt (Rollermouse).

 

 • Jeg bruger færre post-its til noter, påmindelser og opgaver ved at skrive dem i en kalender, som jeg blev påmindet om via uret. Førhen brugte jeg en del post-its, som jeg ikke altid fik smidt ud, og over tid kunne det være med til at stresse mig (Smartwatch).

 

 • Dejligt at møde noget venligt og vidende personale, der kunne give en god idé.

Vi lærte at:

 • vi skaber bedre match mellem borger og hjælpemiddel ved at lade borgerne få hjælpemidlerne i hænderne før anskaffelse
 • der var færre udlån, end forventet (det var gratis at låne)
 • borgerne hungrer efter viden om hjælpemidler og information om Aarhus Kommunes tilbud til borgerne
 • borgerne er villige til at købe en række hjælpemidler selv og spurgte meget ofte til forhandler og salgssteder
 • bussen skabte et positivt møde mellem borger og kommune, idet den var ”allemandsland”
 • 10 % af dem, der lånte noget i bussen, var pårørende, som ønskede at hjælpe en ven eller et familiemedlem
 • der ligger et stort potentiale i det tværmagistratslige samarbejde (MSO og MSB)
 • der er efterspørgsel på sundhedsbus og borgerservice med blodtryks- og blodsukkermåler og bestilling af pas
 • Første runde i perioden 27. marts – 29. juni 2017
 • Anden runde i perioden 14. august til 16. november 2017
 • 4219 besøgende
 • 45 forskellige lokaliteter
 • Der var åbent i bussen i 108 dage
 • Der blev udlånt 271 produkter
 • 2 ergoterapeuter ad gangen bemandede bussen 
 • Ønske om at imødekomme behovet for viden om hjælpemidler
 • Aarhus Kommune satte fokus på at få anvendelsen af bevilligede hjælpemidler til at stige og at få anvendt dem korrekt
 • Et ønske om at møde borgerne i en ny uskreven og neutral sammenhæng, hvor borgerne selv kunne vælge hjælpemidler
 • Undersøge om borgerne anvender hjælpemidlerne oftere og bedre, når de har valgt dem selv 

Bussen udlejes til kommuner og organisationer til arrangementer eller til kørsel rundt i byen:

 • Pris pr. dag: 2.500 kr.
 • Prisen er eksklusiv chauffør, personale og brændstof.
 • Hvis du har brug for at leje bussen inklusiv chauffør og / eller bemanding, så tag til kontakt til os, så finder vi en pris.