Et kommende hus til velfærdsteknologi og hjælpemidler skal gerne placeres i Skejby, Aarhus Nord, tæt ved AUH og letbanen. 

Nøgleord for Velfærdsteknologiens Hus

  • Nem adgang for borgere til faglig hjælp og selvbetjeningsløsning
  • Uddannelseslokaler til borgere, fagpersonale, studerende og elever 
  • Tættere samarbejde mellem sektorer (kommune, sygehus, uddannelsesinstitutioner)
  • Tættere samarbejde mellem afdelinger internt i kommunen til gavn for borgerne
  • Styrket samarbejde mellem leverandører og kommune
  • Bedre pladsforhold til Hjælpemiddelcentret og Hjælpemiddelservice, der har akut pladsmangel

Følg med her på siden, der opdateres løbende.