Når borgerne er liftbrugere, kan det være vanskeligt og fysisk hårdt for medarbejderne at mobilisere borgerne. Der skal tages hensyn til personalets arbejdsmiljø, og borgerens funktionsevne.
Desuden kan borgeren være angst for at falde, og det kan hæmme mobiliseringen.

Når en borger er mobiliseret til gangvogn, kan arbejdsstillingerne ofte være uhensigtsmæssige. Det vil i starten ofte kræve to medarbejdere at gangtræne med borgeren. Én person til at assistere og guide ved gangvogn, og én til at køre med kørestolen bagved. Dette gør, at træningen skal planlægges, så der er to medarbejdere.

Medarbejderne har en hypotese om, at Walker kan accelerere den tidlige mobilisering, gangtræningen og på længere sigt graden af selvhjulpenhed. En sekundær gevinst kunne være at reducere forflytningsrisici for såvel borgere som medarbejdere.