Der er en stigning i antallet af overvægtige og inaktive borgere. Bøgeskovgård lægger vægt at borgerne er aktive og dyrker motion. Det sker ved at så mange som mulig dagligt får sig rørt. Med gåture, brug af motionsredskaber, idrætsaktiviteter, musik/dans og ikke mindst ved at være aktiv i vores tilknyttede park.

Borgere med nedsat kraft kan have svært ved at benytte en almindelig kørestol. De har ikke kræfter til at drive kørestolen frem - slet ikke udendørs med små eller større forhindringer på underlaget. Har de samtidig kognitive vanskeligheder, er det ikke altid forsvarligt, at de får en el-kørestol eller et el-drevet køretøj, da det går for hurtigt. Disse borgere taber yderligere kræfter, hvis de ikke træner jævnligt - det vil sige flere gange ugentligt.

Med en pedalkørestol kunne de måske træne deres benmuskler, samtidig med at de kan færdes selvstændigt i nærområdet. Herved spares måske på sigt også tid til træning.