Madrassen sender informationer til et datasystem. Personalet kan følge med i borgerens mobilitet og registrere borgerens mikroaktivitet. Det betyder, at man kan målrette og opkvalificere indsatsen i forhold til en borgers eventuelle søvnproblematikker.

Mobility Monitor er afprøvet flere steder i Danmark med henblik på decubitusprofylakse og søvnkvalitet.

Pilotprojektet er en afprøvning med en række frivillige borgere i rehabiliteringsforløb på Vikærgården. Det forventes at have en nytteeffekt for borgere, medarbejdere og kommune.