Leddenes bevægelighed screenes over de store led for at vurdere, om evt. indskrænkninger har betydning for borgerens funktionsniveau.

Normalt foregår denne måling ved, at fysioterapeuten måler med en ledmåler (et goniometer)

Kinetisense har udviklet et system, der via Kinect-kamera giver mulighed for at lave 3D bevægelsesanalyse af de individuelle led. Systemet måler og optager de afstande og vinkler, som et led bevæger sig i.