Endvidere er der på Vikærgården tidligere lavet et projekt, hvor man har afdækket at Sara Stedy i nogle tilfælde kan benyttes i stedet for liftning af borger.

Der er flere forskellige drejeplatforme på markedet, og der er et behov for at lave en sammenligning af produkterne.