I nogle tilfælde kan det dreje sig om 10-12 gange i døgnet. I gennemsnit drejer det sig dog om 4-5 gange dagligt. Der er oftest behov for 2 hjælpere for at sikre en god lejring.

Der er i de senere år skåret i bemanding i såvel aften- som nattevagt. Dette betyder, at hjælperen skal afvente hjælp fra anden afdeling ved hver lejring.

Småstedstillægget blev afviklet fra 2012. og man er således afhængig af udnyttelse af velfærdsteknologi, fx i form af automatisk lejringsenhed.