Indføring af et nyt værktøj til styrkelse af kommunikationen mellem bostøttemedarbejder og den handicappede i eget hjem. Der sigtes imod at styrke borgerens muligheder for mere selvstændigt at kunne tilrettelægge dialogen med den offentlige støtteperson. Desuden om den offentlige støttepersons muligheder for mere fleksibelt at kunne tilrettelægge serviceringen af borgerne kan øges. Samlet set at øge effektiviteten på bostøtteområdet.