Baggrunden er, at det via nye teknologiske muligheder er blevet muligt at skabe en visuel kontakt og give støtte til brugere uden at sidde i samme rum.
Et skift fra primært at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet, kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, dels en udvikling af de metoder, der arbejdes ud fra i Socialpsykiatrien i dag.