De velfærdsteknologiske løsninger implementeres med en forventning om, at de kan bidrage til at give borgere en øget livskvalitet, forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og frigive tid, så den kommunale drift kan foregå mere effektivt.

I perioden fra 2010 til 2014 er der indført velfærdsteknologi i 10 plejeboligenheder (471 plejeboliger) i forbindelse med ombygning eller nyopførelse.

Det drejer sig om forskellige kombinationer af følgende:

 • Elektronisk dørlås.
 • Døråbner.
 • Gardinautomatik.
 • Vinduesautomatik.
 • Elektriske markiser/solafskærmning.
 • Højdeindstilling af køkkenbord.
 • Højdeindstilling af håndvask.
 • PIR-styring af lys på badeværelse.
 • Robotstøvsuger.
 • Toilet med skylle-, tørre-, lift- og kipfunktion (intelligent toilet).
 • Vaskemaskine og tørretumbler i den enkelte bolig.
 • Kaldeanlæg med tovejskommunikation.
 • Loftlift (gennemgående mellem soveværelse og toilet.

I 2012 gennemførte Center for Frihedsteknologi en evaluering af, hvilken barrierer og muligheder ledere og medarbejdere oplevede i forbindelse med den daglige brug af de velfærdsteknologiske løsninger. Evalueringen resulterede i en række anbefalinger, der skulle bidrage til, at de forventede effekter i højere grad lod sig indfri. Desuden blev der udarbejdet en Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune.(Download ved at klikke på download-linket til højre)

I 2015 fik Center for Frihedsteknologi støtte fra Digitaliseringsstyrelsen til at få gennemført en ekstern evaluering af, hvilken betydning de velfærdsteknologiske løsninger har for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi i forbindelse med ovenstående 10 plejeboligenheder med velfærdsteknologi.

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i april 2016 resultatet af evalueringen i rapporten Velfærdsteknologi i plejeboliger. Evalueringen er udført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og kan downloades.