Arbejdet startede i foråret 2012. Hensigten var at udvikle et redskab til evaluering af velfærdsteknologi som en del af hverdagen. Arbejdet med udviklingen skulle foregå på Vikærgården. Redskabet skulle i første omgang tilgodese Vikærgårdens behov og ønsker. Det var dog også vigtigt, at det kunne anvendes til generel evaluering af velfærdsteknologi. Også i en anden kontekst, fx af andre kommuner mv.

Arbejdet har bestået af en række behovsundersøgelser, workshops og afprøvninger af forskellige prototyper. I sommeren 2014 præsenterede Alexandra Instituttet version 2, kaldet evalueHEALTH.