De 4 projekter er:

  • Forflytningsvejledninger for borgere, der har en BPA.
  • Betjeningsvejledninger til maskinel i MSO.
  • Vejledninger eller manualer for borgere med erhvervet hjerneskade, der modtager bostøtte fra Neuro/Fysisk Handicapcenter.
  • Støtte til individuel undervisning på STU4 under Lyngåskolen.

Projektet skal ses som en del af den overordnede digitalisering, der finder sted i Aarhus kommune.