I 2013 og 2014 blev CGI’s planlægningsskærm afprøvet på Vikærgårdens afd. 3. Løsningen blev hurtigt indflettet i medarbejdernes hverdag. Skærmløsningen blev godt modtaget og flittigt anvendt af personalet.
Cetrea er et software-system til forbedring af den kliniske logistik. Systemet er udviklet til brug på store touch-skærme. Dette gør det muligt hurtigt og nemt at få overblik over fx beboere og dagens vigtige opgaver, men vigtigst af alt bliver det nemmere at samarbejde.

Systemet sikrer, at alle interessenter får besked om ændringer i dagens opgaver. Systemet er hændelsesbaseret, hvilket sikrer, at skærme og tablets altid er opdaterede med de nyeste informationer.


I Region Midt er det vedtaget, at Cetreas løsning skal anvendes på alle afdelinger. Løsningen er meget flow-baseret og synes derfor at passe godt til Vikærgårdens forhold, hvor andelen af ind- og udflytninger af borgere er stor. Skærmløsningen afprøves på Vikærgården og sammenlignes med en anden skærmløsning (VIRO).

Det store borgerflow af ind- og udflytninger på Vikærgården samt den øgede kompleksitet i borgernes tilstand og situation, gjorde systemet interessant. Samtidigt er det attraktivt, at det på sigt forhåbentligt bliver muligt at overføre patientdata mellem sygehus og kommune, når man anvender samme system.

I dag anvendes Cetrea systemet på Vikærgårdens tre afdelinger og Rehabiliteringshøjskolen.