I foråret 2014 blev Beam og VGo indkøbt af Aarhus Kommune via Center for Frihedsteknologi (CFT). I et projekt på Plejeboligerne i Solbjerg blev VGo afprøvet, hvor den blev anvendt af pårørende, som befandt sig fysisk langt væk fra beboere i plejeboligenheden.

I efteråret 2015 ønskede man at afprøve Beam på Vikærgården med henblik på at vurdere potentialet med telepresence til ambulant lægelig opfølgning på ældre syge borgere.