Mange med demens sover dårligt. Det går ud over de kognitive evner og den generelle trivsel. Med henblik på at tilbyde en behandling/lindring til ældre på plejehjem skal søvnen først kortlægges. Projekt Søvnmonitorering vil derfor udvikle en teknologi, der giver indsigt i borgernes søvn og samtidig overholder alle gældende retningslinjer og lovkrav i forhold til GDPR. 

Deltagere i projektet

Aarhus Kommune deltager i samarbejdet sammen med Syddjurs Kommune, Københavns Kommune, Helsinki og Thorshavn. Projektet er et OPI-samarbejde med to aarhusianske firmaer (henholdsvis software og hardware), som er med til at udvikle/tilpasse sengesensoren: (links åbner i nyt vindue)

 

Mål med projektet

  • At tilpasse en eksisterende sensor til at monitorere borgeres søvn og give alarm. En sensor, som imødekommer alle sikkerhedskrav og persondataforordningen i de nordiske lande
  • At få et måleredskab, der objektivt kan evaluere indsatser til forbedring af borgeres søvn og døgnrytme
  • At understøtte systematisk faglighed og tværfagligt samarbejde med borgerne i fokus
  • At få indsigt i søvnmonitorering på tværs af de nordiske lande

Etik

Der indhentes så vidt muligt habilt samtykke til testen af prototypen ved borgere. Såfremt borgeren vurderes inhabil, anvendes stedfortrædende samtykke eller samtykke af værge med hjemmel i sundhedsloven.

Forarbejde

I foråret 2021 blev der afholdt et såkaldt innovationssprint ved CFIA (Center For Innovation i Aarhus), hvor en praksismedarbejder deltog sammen med firmaerne, en søvnekspert og to projektledere. Her kortlagde man ”drømme-arbejdsgange” (user journey) med en sengesensor.

Projektet bygger desuden på erfaringer fra et tidligere frikommuneforsøg om søvn, der dokumenterede mangel på teknologier til søvnmonitorering. Læs resultater fra tidligere søvnprojekt i Aarhus Kommune her Teknologi giver bedre søvn | Se resultater (aarhus.dk)

Tidsplan

Der vil formodentlig være en prototype af sensor klar til test efter efterårsferien i 2021. Prototypen vil blive testet internt i udviklingsafdelingen. Derefter skal der udvikles en app, der kan visualisere data. Test på plejehjem forventes i januar eller februar i 2022, og afslutningen af projektet er 1. maj 2022.  

Nordisk Innovation under Nordisk Råd har bevilget 600.000 norske kr. til udvikling af en brugbar teknologi til monitorering af søvn. Nordisk Innovation (nyt vindue) Projektfinansiering fra Nordic Innovation | Nordisk Samarbejde (norden.org)