Formål med projektet er at teste og kvalificere et udvalg af eksisterende mobile og personlige belysningsløsninger. 

Belysningsløsningerne:

  • er fleksible og omkostningseffektive
  • kan være med til at sikre, at svage ældre i plejeboliger optager den rette mængde og type lys
  • kan styrke borgerens døgnrytme, søvn og fysisk og psykisk helbred

 

Sådan gjorde vi

17 eksisterende mobile belysningsløsninger er teknisk undersøgt og valideret for deres visuelle og non-visuelle kvalitet.

Af de 17 er ni lysløsninger testet på plejehjem i henholdsvis Aarhus og Københavns Kommune.

Testpersoner var 26 borgere med en gennemsnitsalder på 78,5 år.

Før- og efter målinger er foretaget på de fysiologiske parametre: søvn, træthed, angst og depression via scoringsskalaer over fem uger.

Brugeroplevelsen er afdækket gennem fire fokusgruppeinterviews med medarbejdere samt spørgeskema til borgere, medarbejdere og pårørende.

 

Resultater

Intensivt lys har vist delvis effekt for borgerne, og en kort afstand mellem lyskilde og borger er afgørende.

Natlys har været enkelt og intuitivt. Alle fire borgere med natlys har haft en positiv oplevelse og effekt.

Lysguidning om natten har haft særlig positiv effekt for urolige borgere, i form af færre kald og mindre arbejde for nattevagterne.

Døgnlys kombineret med lysguidning og standerlampe giver fleksibilitet og mobilitet samt effekt på alle tre borgere med denne løsning.

Diskussion

De ni belysningsløsninger er testet på 26 borgere, hvilket giver en lille population for hver løsning.

Resultaterne kan være influeret af, at forskellige medarbejdere har udfyldt før- og eftermålinger for den enkelte borger med lav reliabilitet til følge.

De fysiologiske parametre skal derfor tages med forbehold. Evalueringen bygger således overvejende på resultaterne af den teknologiske undersøgelse og brugerundersøgelse.

Konklusioner

På markedet findes der få fleksible og omkostningseffektive belysningsløsninger, der kan tilpasses den enkelte borgers behov.

Evaluering i plejeboliger i Aarhus og Københavns kommune har vist stort potentiale indenfor katogierne intensivt lys, natlys og døgnlys.

Der er grundlag for videre implementering og/eller videreudvikling af produkter, der matcher borgernes individuelle behov. Det kræver en yderligere markedsafdækning for at finde løsninger som er hjemlige, mobile, intuitive og lavteknologiske.