Aarhus Kommune har afprøvet Exorlive Assistant på to forskellige målgrupper:

  • Borgere visiteret til træning efter SEL § 83A1
  • Borgere visiteret til vedligeholdende træning efter SEL § 86.22.

Den digitale træningsplatform Exorlive Assistant blev anvendt som redskab til at understøtte overdraget træning fra fysioterapeuter til hjemmepleje. Der var ved første afprøvning inkluderet fem borgere og ved den efterfølgende afprøvning 20 borgere.

Se video med Helge, der efter et fald og en periode i kørestol nu igen kan gå med sin hund.

 

Resultaterne af afprøvningerne viste at Exorlive Assistant:

  • Er driftssikkert, let og intuitivt at anvende.
  • Lagrer og videregiver brugbare data på træningsforløb.
  • Er tidsbesparende at anvende for fysioterapeuten.
  • Øger borgernes og sosu-medarbejdernes motivation for at træne.

 

Ledetråde MSO

Træningen understøtter tre af Sundhed og Omsorgs ledetråde, nemlig: Vi holder borgerne væk, Al magt til borgeren, og Vi er sammen med borgerne. Du finder alle fem ledetråde her: De fem ledetråde hos Sundhed og Omsorg (aarhus.dk)

Jeg er så glad for, at træningen foregår herhjemme​. Det er rart, at det foregår i min normale hverdag.

 

Sådan virker det

Terapeuten udarbejder på baggrund af sin undersøgelse et træningsprogram i Exorlive Assistant. Sosu-medarbejderen logger på systemet ude hos borgeren og guider borgeren igennem øvelserne. Øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video.

Via registrering i Exorlive Assistant giver sosu-medarbejderne feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge udviklingen af hvert enkelt borgerforløb gennem et statistik- og analysesystem i Exorlive og derved løbende justere og tilpasse træningsprogrammet.

Aarhus Kommune har gennem flere år arbejdet med træning via Exorlive. Tidligere var det imidlertid ikke muligt for fysioterapeuten at følge træningen online. Det er muligt nu med Exorlive Assistant, og det giver mere fleksibilitet i arbejdsgangene. Derudover skal man ikke længere holde styr på udprintede træningsprogrammer, der nemt kan blive væk.

exorlive dame m. ipad

Effekt af forsøget

Med indsatsen er det muligt at tilbyde borgerne mere træning i hjemmet indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Således skabes bedre forudsætninger for at borgernes funktionsevne fastholdes og behovet for mere hjemmepleje udsættes.

Før i tiden kunne jeg ikke selv komme op, når jeg faldt. Nu har jeg fået flere muskler end før, og nu kan jeg selv komme op fra gulvet.

Mere om projektet

Download evalueringsrapporten i højre side af skærmen, hvis du vil læse alle detaljer om projektet. For status på projektet kontakt gerne projektleder.

Træningsindsatsen vurderes så lovende, at den udrulles i hele Aarhus Kommune i 2021.

Se indslaget hos TV2 Østjylland, der besøgte en borger, der har en helt særlig grund til at træne (1.56, åbner i nyt vindue).

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/otto-skal-laere-gaa-saa-kan-jeg-gaa-ind-og-faa-en-oel