Særligt det blå lys spiller en rolle i menneskers naturlige regulering af døgnrytme, mental sundhed og niveau for aktivitet. 

Lyset påvirker desuden hormonproduktion og immunforsvar; søvnhormonet melatonin og lykkehormonet serotonin aktiveres, og eksempelvis D3-vitamin optages i kroppen på en nemmere og mere effektiv måde, end når vitaminet gives som kosttilskud.

Ældre borgere har særlige udfordringer

De fleste mennesker kender til at blive trætte og deprimerede om vinteren som følge af mindre dagslys. Dette problem er langt større for ældre og svagelige mennesker, end for andre. Mange ældre på plejehjem er fysisk eller mentalt svækkede. Det kan være almindelig alderssvækkelse eller det kan være demens og lignende. Samlet betyder det ofte, at den ældre oftere opholder sig mere indendørs og kommer mindre ud i almindeligt sollys.

Indretning af mange plejeboliger med ét vindue betyder også, at det lys, den ældre udsættes for, kan være begrænset i løbet af dagen. Samtidig er en gradvis forværring af øjnenes funktion med til at mindske optaget af det blå lys, så den ældre skal have mere lys end yngre mennesker for at fungere optimalt.

Rette lys til rette tid

Forskning har påvist, at den rette type lys på bestemte tidspunkter af dagen, kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression og mærkbart forbedre energiniveauet hos den ældre. Der er også antagelser om, at den rigtige lyspåvirkning kan påvirke og modvirke demens.

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har i en årrække arbejdet med døgnrytmelys som værktøj til at støtte ældre og fremme trivsel på kommunale plejecentre. Således har begge kommuner implementeret helhedsløsninger på plejehjem i form af nagelfaste installationer bygget ind i nybyggeri eller de eksisterende fysiske rammer. Desuden har begge kommuner samarbejdet om forskellige mobile og personlige løsninger individualiseret til den enkelte borger. 

Behov for lys i fremtiden

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har foretaget en dybdegående afdækning af behov for fremtidigt døgnrytmelys på kommunernes plejehjem. Der har været gennemført en indledende markedsdialog med en række leverandører på området, og kommunerne har testet et udvalg af nuværende og alternative løsninger for at afdække funktionalitet, effekter og brugbarhed. Endelig er der foretaget en mere omfattende markedsafdækning for at kategorisere og evaluere bredden og mulighederne i markedets eksisterende lysløsninger.

Vurderingen er, at der i øjeblikket mangler de rette løsninger på markedet til døgnrytmebelysning på plejehjem for ældre borgere. Aarhus Kommune og Københavns Kommune er derfor i gang med at undersøge muligheden for fælles udvikling og indkøb af døgnrytmebelysning til ældre på plejehjem. Der vil løbende blive orienteret om den videre proces for dette projekt på denne hjemmeside.

Materiale til download:

  • Markedsdialog 2018, idékatalog
  • Markedsdialog 2018, rapport
  • Mobil og personlig belysning, rapport
  • Målgrupper, beskrivelse
  • Projektbeskrivelse
  • Informationsmøde leverandører 08.04.21 Udvikling af biologisk lys til plejehjem
  • Præsentation til ovenstående informationsmøde
  • Ingeniøren, artikel april 2021
  • Electric Lighting Design Solutions in Aarhus Retirement Homes - study project