Projektet skal:

  • udvikle og beskrive en proces til bedre søvn for borgere med demens
  • afprøve forskellige teknologier til at forbedre borgeres søvn 

 

Målgruppen er borgere på plejehjem, der er kendetegnede ved:

  • demens
  • dårlig nattesøvn
  • forstyrret døgnrytme

Baggrund for projektet

Søvn og demens

Mange mennesker med demens sover dårligt. Den dårlige søvn går ud over helbredet, de kognitive funktioner og ressourcerne i hverdagen. I værste fald kan dårlig søvn forværre demensen. Det viser forskningen.

Habilt samtykke

Normalt kræves habilt samtykke fra borgeren selv, hvis man vil anvende teknologier, der kan måle og overvåge. Ulempen er, at borgere med demens ikke er i stand til at give habilt samtykke. 

Frikommuneforsøg

Dette projekt er et såkaldt frikommuneforsøg, hvor vi i en periode er fritaget fra lovgivningen. Derfor kan borgere, der ikke er i stand til at give informeret, habilt samtykke deltage i projektet. Vi har fået lov til at tage teknologi i brug efter grundig, faglig vurdering og samtykke fra borgerens nærmeste pårørende eller værge.

Teknologier til søvn og døgnrytme

Kropsbåren sensor: et ur om håndleddet, der indsamler data om aktivitet i løbet af dagen. Data gør os klogere på forstyrrelser i døgnrytmen.

Søvnmonitorering: en sensor i sengen, der kan give et billede af kvaliteten af borgerens søvn (mikro- og makrobevægelser i løbet af natten). Den kan også give alarm, hvis en borger står ud af sengen om natten. Personalet kan komme hurtigt til hjælp, hvis borgeren falder.

Video-kig-ind: et videokamera, der fungerer som øjne for personalet. Med et enkelt klik kan nattevagten kigge ind uden at vække den sovende.

Konklusioner

Borgerne fik bedre søvn

Via forbedret nattesøvn og døgnrytme kan borgernes funktionsevne og ressourcer i hverdagslivet øges.

Frikommuneforsøget viste, at større fokus på borgernes søvn og døgnrytme kan bidrage til øget kvalitet af plejen og omsorgen for den enkelte borger.

Borgenes retssikkerhed

Værktøjet Proces til bedre søvn, som blev udviklet undervejs i projektet, sikrer, at borgernes retssikkerhed respekteres og overholdes. Det sker på trods af, at borgerne ikke er i stand til at give informeret, habilt samtykke til anvendelse af søvnforbedrende velfærdsteknologi.

Medarbejdernes oplevelse

Medarbejdere oplevede objektive data fra teknologierne som et værdifuldt redskab til indsigt, faglig dokumentation, styrkelse af det tværfaglige samarbejde samt som supplement til subjektive data (observationer, fornemmelser osv.).

Teknologierne

Det viste sig, at de færreste teknologier er modne til en driftssituation på plejehjemmene, og de vil sandsynligvis ikke kunne blive det, da de er udviklet til andre målgrupper og privat brug. Desuden er kommunens regler vedrørende IT- og datasikkerhed en barriere.

Formålet med frikommuneforsøget blev opfyldt i forhold til søvnmonitoreringsteknologi. Der kan senere suppleres med erfaringer vedrørende videobaseret kig-ind, hvor afprøvningen måtte udskydes på grund af COVID-19.