Afprøvet i 2 1/2 måned under Coronarestiktioner

Afprøvningsperioden har været udfordret af Covid-19 og restriktioner for forsamling. Derfor har det været vanskeligt at teste Armeo Sensos potentiale og muligheder som en del af holdtræning og som mulighed for selvtræning. Evalueringen er lavet med nævnte forbehold.

mand og spil

Systemet motiverer til træning

Med baggrund i afprøvningsperioden oplever terapeuterne Armeo Senso som et motiverende værktøj til at opretholde compliance og øge træningsvolumen. Værktøjet kan bruges som supplement til individuel eller holdbaseret træning med borgere med neurologisk funktionsnedsættelse.

Borgere kan selvtræne

Terapeuter udtrykker, at Armeo Senso kan have potentiale til at anvendes selvstændigt af nogle borgere. Det gælder de borgere, som bl.a. kan træne selvstændigt under en holdtræning eller som afslutning på en individuel træningssession på centeret. Hermed kan Armeo Senso supplere terapeuter. Værktøjer giver mere tid til de borgere, der har behov for supervision, og omvendt giver det mulighed for selvtræning og øget træningsvolumen for de borgere, der har ressourcerne til det.

 

Terapeuterne estimerer, at ca. 37% af deres borgere vil kunne anvende Armeo Senso i genoptræningen.