Sekretariatet for Velfærdsteknologisk OPI-pulje kan give dig sparring fra idé til projekt og evaluering. Sekretariatet består af en koordinator og medarbejdere fra alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
Nedenfor kan du se de forskellige trin i processen, og hvordan man griber det an. Du er altid velkommen til at kontakte os!

Inden du søger midler i OPI-puljen skal du overveje, hvordan din idé kan:

 • fremme borgerens livskvalitet
 • fremme et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne
 • effektivisere kommunens drift
 • skabe innovation, vækst og nye job i det private erhvervsliv
 • have potentiale på tværs i kommunen, fx være til gavn for andre målgrupper
 • udvikles og afprøves i samarbejde med eksterne partnere som private virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc.

Du kontakter din repræsentant i OPI-sekretariatet og vender din idé med vedkommende. Alle magistratsafdelinger er repræsenterede i sekretariatet, og du finder dem her Medlemmer af OPI-puljens sekretariat (aarhus.dk)

Efterfølgende kontakter du sekretariatets koordinator og beskriver din idé, så sørger hun for at sætte dig i forbindelse med den eller de magistratsafdelinger i Aarhus kommune, som kunne have interesse i din idé. 

 

 

OPI-sekretariatet sørger for at foretage en screening af din idé i forhold til, hvordan den eventuelt kan skabe værdi for Aarhus Kommune. Tilbagemeldingen til dig kan være:

a) God idé
b) God idé, men skal have en drejning
c) Idéen passer ikke ind

 • Du skriver i første omgang en kort projektansøgning sammen med den eller de magistratsafdelinger, som projektet tænkes at blive forankret i.
 • Det aftales, hvilken magistratsafdeling der påtager sig det overordnede ansvar for projektet i rollen som projektejer.
 • Når din idé er beskrevet, vurderer sekretariatet, om din idé falder inden for puljens rammer og er beskrevet klart nok.
 • Typisk vil vi gerne mødes med dig og have en dialog om dit projekts styrker og svagheder og om, hvordan projektet måske kan styrkes yderligere.
 • Det er også her, vi vurderer forhold omkring udbudsgrænser, tværgående samarbejdsmuligheder og kobling til øvrige initiativer i kommunen.
 • Sekretariatet vurderer den færdige ansøgning med henblik på at indstille den til bevilling i OPI-puljens styregruppe.
 • Styregruppen består af økonomichefer fra de forskellige magistratsafdelinger plus erhvervschefen.
 • Vi modtager ansøgninger løbende.
 • På baggrund af sekretariatets indstilling er det OPI-puljens styregruppe, som træffer den endelige beslutning om bevilling.
 • Hvis din projektansøgning bevilges puljemidler, overføres det ansøgte beløb til den magistratsafdeling, der er projektejer og dermed budgetansvarlig.