Projektet vil undersøge, om borgere med for eksempel angst kan få hjælp til at håndtere svære situationer gennem træning med VR-briller. Med VR kan borgeren øve sig i et virtuelt forløb, inden vedkommende kaster sig ud i opgaven i virkeligheden. Det kan for eksempel være at opleve en bustur med VR-briller, at forberede en indkøbstur ved først at have gennemlevet den med VR og at gennemføre studie- eller jobsamtaler virtuelt.

Projektet skal samtidig gøre medarbejderne fortrolige med VR som et redskab til at hjælpe borgerne.

Livskvalitet

Det forventes, at man kan afkorte et forløb med angst eller anden problematik ved at bruge VR og dermed skabe basis for bedre livskvalitet. Indsatsen skal give borgeren mulighed for at leve det liv, han/hun vil.  Hvis en borger for eksempel først har fået overskud til at handle i butikker selv, kan en sidegevinst være, at vedkommende måske også får mod på at tage med en ven på café.

Der forventes også positive økonomiske effekter af indsatsen, idet forløbene med håndtering af angst formodentlig afkortes.

Målgruppen er tre specialafdelinger i MSB

  • borgere med angst i Ungecentret
  • borgere med angst hos Job, Udsatte og Socialpsykiatri
  • borgere med kroniske lidelser, smerter eller psykiske diagnoser hos Center for Fleksjob og Virksomhedsindsats

 

MSB har projektledelsen, og projektet gennemføres i samarbejde med virksomheden Khora Aps (åbner i nyt vindue) Khora | A Virtual Reality and Augmented Reality Production Studio

Hvis resultaterne af projektet lever op til forventningerne, skal VR-eksponering udrulles i flere afdelinger i MSB.

Projektperiode: januar 2022 – september 2022

Baggrund

Ønsket om at afprøve VR kommer fra ledere i driften. Der er indsamlet viden fra andre kommuner og kolleger, der har erfaringer med VR.

 

VT OPI-puljen har tidligere støttet et VR-projekt til unge, som du kan læse mere om lige her VR som støtteredskab (aarhus.dk)