Formål

Der er et behov hos forældre med et handicappet barn for at kunne følge en sagsbehandling tæt. Det tager projektet højde for med onlineløsningen Track & Trace. Her kan forældrene følge udviklingen af en sag og se status og for eksempel, hvorfor noget trækker ud. 

Personalets arbejdsmiljø forventes at blive forbedret, da medarbejderne kommer til at bruge mindre tid på telefonopkald og kan koncentrere sig om sagsbehandlingen. Implementering af de nye arbejdsgange vil være uden særlige omkostninger for medarbejderne, da løsningen ikke kræver nyt system eller nye indtastninger.

Forventningen er, at Track & Trace vil skabe tryghed og tillid til kommunen og appellere til samspil mellem forældre og kommune, frem for modspil. 

Projektet anslås at have perspektiver for andre områder, hvor der er en sagsbehandlings- proces mellem borger og myndighed.

Effektmål

Der bliver målt på antal sager og på medarbejdernes tidsforbrug før og efter, at onlinløsningen er taget i brug. Der bliver også lavet en tilfredshedsundersøgelse med borgerne, som sammenholdes med en tilfredshedsundersøgelse fra 2019. 

Tidsperiode

Februar 2021- februar 2022.